OPEN

İcra Sınıfı
İcra salonumuz yaklaşık 45 kişilik bir salondur. Her öğrencinin nota sehpası vardır. Klâsik Türk Müziği Koro çalışmalarının yanı sıra usûl, nota nazariyat dersleri de yapılmakta olan salonumuzda ses tesisatı da vardır.
Salonumuzda cumartesi günleri sanatçılarla söyleşilerin yanında, her hafta iki üyemiz haftanın solistleri olarak program yapmaktadır.


2

A Sınıfı

028

Yaklaşık 20 kişilik olan bu
küçük sınıfımızda özel
enstrüman dersleri, 2. ve 3.
sınıflar içinnazariyat dersleri
yapılmaktadır

 

B Sınıfı

diksiyon grup 1T

Yaklaşık 20 kişilik olan bu küçük sınıfımızda

1. Sınıf Usûl-Nota-Nazariyat Dersleri, Şan
Dersleri, Özel Enstrüman Dersleri,

 

 

 

 

diksiyon grup 2TSpikerlik-Sunuculuk ile doğru ve
etkili konuşma dersleri yapılmaktadır.