SADIK KAVAS

SADIK KAVAS

1956 İstanbul doğumlu olan Sadık Kavas Kanun Sanatçısı olup,  Âşiyan Mûsıkî Derneği ve Müzik Merkezi’nin kurucusudur.

İlk musikî eğitimine, merhum İsmail Hakkı Üstünkaya’dan kanun dersleri alarak başlamış, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarında (Şimdiki adıyla İstanbul Üniversitesi – Devlet Konservatuarı) öğrenim görmüştür.

Uzun yıllar sahnelerde sanat hayatına devam etmiş, 1984 yılında İstanbul – Fatih’te “ Fatih Müzik Merkezi “ni açmış ve ilk mûsikî hocalığına da böylece başlamıştır.

1990 yılında Ankara’ya yerleşmiş, burada kurucusu olduğu Kilis Yardımlaşma Derneği Korosunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı, TÜBÎTAK, Kilis Kültür Derneği Korolarını çalıştırmıştır.

Bu çalışmalarının yanı sıra, 1992-1998 yılları arasında Niğde Üniversitesi Türk Müziği Korosu

Şef’liğini yapan Sadık KAVAS; bu üniversitenin Konservatuarında ses eğitimi, diksiyon ve

repertuvar dersleri vererek eğitmenlik yapmıştır.

-1996 yılında NİĞDE ÜNİVERSİTESİ -TÜRK MÜZİĞİ KOROSU ile Üniversiteler Arası Türk Müziği dalında Türkiye 1. ödülü almıştır.

-KİLİS YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KOROSU ile de “TRT Gençlerle Türk Müziği Programı” n da ödül almıştır.

Tüm bu başarıları devam ederken 1999 yılında geçirdiği büyük rahatsızlık nedeni ile sesini kaybetmiş ve çalışmalarına ara vererek İstanbul’a dönüş yapmıştır.

Ancak bu hastalık dahi onu müzikten koparamamış önceleri kanun dersleri vermiş, sonradan da çok iyi bildiği şan tekniğiyle konuşarak şeflik ve hocalık yapmıştır.

Böylece tekrar mûsıkî hayatına dönmüş ve kaldığı yerden çalışmalarına devam ederek  2003 yılının Haziran ayında AŞİYAN MÛSIKÎ DERNEĞİ’ni kurmuştur.

Evli ve bir kız çocuk sahibidir.